Phục hồi dữ liệu

Khắc phục: Các tệp được lưu trên màn hình không hiển thị Windows 7 8 10 11