Kiến Thức Cơ Bản

Tổng hợp liên kết là gì? Nó hoạt động như thế nào trong mạng của bạn?