Mẹo Sao Lưu

Làm cách nào để sửa mã lỗi 0x8007025D khi cài đặt Windows?