Kiến Thức Cơ Bản

Tệp WEBLOC là gì? Làm cách nào để mở nó trên Windows 10/11?