Phục hồi dữ liệu

Làm cách nào để khôi phục tệp CorelDRAW không được lưu hoặc bị xóa?