Tin Tức

Làm cách nào để xóa kênh/gỡ cài đặt ứng dụng khỏi Roku? 3 cách để thử!