Mẹo sao lưu

Surface Pro liên tục tắt: Phải làm gì?