Tin tức

Các tập tin tồn tại trong thùng rác bao lâu? (Nhiều trường hợp)