Tin Tức

Tần số DRAM là gì? Làm thế nào để kiểm tra nó? Nên đặt cái gì?